Microsoft Project

Vi erbjuder grundkurs, fortsättningskurs och anpassade kurser i MS Project. Kurserna innehåller teoripass följt av praktisk tillämpning i verktyget.

Person som sitter framför datorn.

Med ledande konsulter erbjuder vi kvalificerade tjänster för projekt och verksamhetsutmaningar