Case European Spallation Source (ESS)

European Spallation Source är uppbyggd i utkanten av Lund, i södra Sverige. Anläggningens unika kapacitet kommer avsevärt överstiga och komplettera dagens ledande neutronkällor.

Detta ger nya möjligheter för forskare över hela spektrumet av vetenskapliga upptäckter, inklusive material och biovetenskap, energi, miljöteknik, kulturarv och grundläggande fysik.

Vårt uppdrag för Acceleratordivisionen började med en analys av nuvarande tidplan och processer. Analysen resulterade i ett antal förbättringsområden av tidsplaneringen såsom ägarskap, innehåll, logik och resursplanering. Genom strukturerat arbete har kvalitén på tidplanen successivt förbättrats och tillförlitligheten höjts. Ett stort arbete har lagts ned på att säkerställa logiken, då detta ger en möjlighet att se konsekvenser långt fram i tid. Avstämningsprocessen har också förbättrats för att få en mer tillförlitlig status och prognos och earned value mätningar görs nu vid varje avstämning mot en baseline. Vårt arbete har bidragit till att höja engagemanget kring tidplanen.