Program Kent

Efter olyckan vid kÀrnkraftverket Fukushima i Japan den 11:e mars 2011 pÄbörjades omfattande utredningar och ÄtgÀrder i kÀrnkraftsanlÀggningar vÀrlden över.

StrÄlsÀkerhetsmyndigheten (SSM) har efter denna hÀndelse Älagt Àgarna av de svenska kÀrnkraftverken ett antal förelÀgganden som villkor för fortsatt drift.

PÄ Oskarshamns Kraft Grupp (OKG) skapades program Kent för att hantera detta, bÄde i den förebyggande och konsekvenslindrande domÀnen. Inom Programmet installerades en oberoende hÀrdkylning i projekt OBH och i projekt SAMR (Severe Accident Management and Recovery) genomfördes ett omfattande utvecklingsarbete av styrande instruktioner samt beredskapsorganisationen. SSM har godkÀnt de ÄtgÀrder som vidtagits pÄ OKG och stÀngt de aktuella förelÀggandena. Program Kent avslutas under hösten 2022.

Reqiro har, genom vÄr resurs i program Kent, infört en strukturerad process för tidsplaneringen i syfte att ge ledningen aktuella styrmedel och beslutsunderlag för att möta de av SSM uppsatta mÄlen i förelÀggandena. Detta har realiserats genom införandet av tydliga delmÄl (beslutsmilstenar) samt att viktiga beroenden mellan de tvÄ projekten och dess 40 delprojekt har identifierats. VÄr resurs har ocksÄ haft rollen som Teknisk projektledare för projekt SAMR sedan februari 2021. Ett viktigt arbete har varit att facilitera utvecklingsarbetet av de styrande instruktionerna genom till exempel workshops. En framgÄngsfaktor har varit resursplanering och sÀkring av nödvÀndiga resurser för att innehÄlla uppsatta mÄl avseende leverans av instruktioner samt utbildning.