Nytt datacenter - Digiplex

Digiplex är en datacenter- och colocationleverantör med datacenter i Norge, Sverige och Danmark.

Under hösten 2019 inleddes slutförhandlingar för byggnationen av ett nytt större datacenter för en kunds räkning i Digiplex lokaler i Stockholm. Kontrakt skrevs i januari 2020 och byggnationen startade omgående.

Reqiro var genom vår resurs projektledare på beställarsidan, från slutförhandlingarna 2019 fram till projektavslut 2021. Byggnationen bedrevs som en totalentreprenad (ABT) och i uppdraget ingick att följa upp entreprenörens progress och att leveransen skedde enligt kontrakt och kravspecifikation. Uppdraget innefattade även budgetansvar, kostnadsuppföljning, resursplanering och rapportering. Mycket av uppdragstiden bedrevs på site för att följa arbetet på plats. Projektet hade en oerhört pressad tidplan och arbetet bedrevs i högt tempo utan några marginaler för förseningar. En framgångsfaktor har varit att kunna hålla huvudet kallt och nyttja den erfarenhet som byggts upp under flera år, att fokusera på rätt saker samt att jobba strukturerat.