Project Management

Våra seniora projektledare har erfarenhet av att driva stora och komplexa projekt med flera intressenter och med internationell exponering. Vi arbetar med utgångspunkt från metodiken enligt PMI/IPMA/PRINCE2 med anpassning till våra kunders behov och projektmodell.

De metoder och verktyg som vi tillämpar har ingen begränsning avseende typ av projekt och vi är vana vid att projektanpassning kan vara nödvändigt. På så sätt genomgår våra metoder och verktyg en ständig förbättring och utveckling.

Samtal på Reqiros kontor mellan några kollegor.

Med ledande konsulter erbjuder vi kvalificerade tjänster för projekt och verksamhetsutmaningar