Verktygsutbildningar

Vi erbjuder professionella kurser i planeringsverktygen Primavera P6 och Microsoft Project Professional på olika nivåer samt skräddarsytt utifrån era behov.

Microsoft Project

Vill du utöka dina kunskaper i planeringsverktyget Microsoft Project? Vi kan utbilda både dig som är nybörjare och dig som har arbetat i verktyget tidigare som vill få fördjupad kunskap i programmet. Vi kan också anpassa och skräddarsy en kurs utifrån just dina behov.

I grundkursen får du lära dig verktygets grundläggande funktioner genom teoripass följt av praktisk tillämpning i verktyget. Efter genomgången grundkurs kommer du att ha förståelse för hur planeringsverktyget Microsoft Project kan tillämpas för planering och projektstyrning utifrån vedertagna metodiker såsom PMI. Du kan ta fram projekttidplaner med aktiviteter och milstenar i en nätverksplanering med logiska kopplingar/beroenden dem emellan.

I fördjupningskursen får du lära dig de mer avancerade funktionerna som finns i Microsoft Project. Efter genomgången forrtsättningskurs kommer du att kunna utföra resursplanering samt uppföljning med efterföljande framdriftsanalyser. Du kommer också att kunna skapa egna vyer, rapporter och organiseringar som är anpassade efter de behov som finns.

En väl genomarbetad och etablerad tidsplan där alla i projektet känner ett ägarskap för sina aktiviteter och leveranser bidrar till ett proaktivt agerande och är en framgångsfaktor för ett lyckat projekt!

Kurslängd: 1 Р2 dagar

Max. antal deltagare: 8 st

Pris:
 Lämnas vid förfrågan.

Primavera P6

Har du arbetat i Microsoft Project och vill ta din planering till en ny nivå genom användning av Primavera P6? Vi kan utbilda både dig som är nybörjare i verktyget och dig som har arbetat i verktyget tidigare men som vill utöka dina kunskaper ytterligare. Vi kan också anpassa och skräddarsy en kurs utifrån just dina behov.

Våra kurser i Primavera P6 vänder sig till dig som har ett behov av verktyg för planering, uppföljning samt styrning av verksamhet och projekt. Du får grunderna som hjälper dig att planera både enkla och komplexa projekt. Efter genomgången kurs kommer du att ha förståelse för hur planeringsverktyget Primavera P6 kan tillämpas för planering och projektstyrning utifrån vedertagna metodiker såsom PMI. Du kan ta fram projekttidplaner med aktiviteter och milstenar i en nätverksplanering med logiska kopplingar/beroenden dem emellan samt lära dig att visualisera/presentera projektets tidplan med hjälp av olika vyer anpassade för olika intressenter.

I vår fördjupningskurs får du lära dig hur du kan arbeta med resursplanering samt uppföljning, analys och rapportering med hjälp av Primavera P6.

En väl genomarbetad och etablerad tidsplan där alla i projektet känner ett ägarskap för sina aktiviteter och leveranser bidrar till ett proaktivt agerande och är en framgångsfaktor för ett lyckat projekt!

Kurslängd: 1 Р2 dagar

Max. antal deltagare: 8 st

Pris:
 Lämnas vid förfrågan.

√Ąr du intresserad av att g√• en av v√•ra kurser?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!