Controlling

Vi erbjuder kvalificerade tjänster inom finansiell controlling, inom områdena projekt, produktion och affärscontrolling. Med vår erfarenhet blir vi den naturliga partnern i att stödja med finansiell analys i både det operativa och strategiska beslutsfattandet.