Framdriftsanalys i Projekt

Kursen lär dig mer om de avancerade tillämpningar som finns för att visa och analysera resultat och framdrift i ett projekt, såsom Earned Value Analysis/Management.

Målet är att du efter kursen ska förstå termer och begrepp samt kunna förklara resultaten och framdriften i ett projekt med hjälp av nyckeltal. Du skall kunna använda praktiska metoder för beräkning av resultatvärden.

Aktivitet på Reqiros kontor mellan några kollegor.

Med ledande konsulter erbjuder vi kvalificerade tjänster för projekt och verksamhetsutmaningar