Kontrakts- & Riskhantering

Vi har lång och bred erfarenhet av att arbeta med kontrakt, osäkerheter och risker i projekt redan från anbuds- och förstudiefasen. Våra utarbetade metoder och verktyg används för att stötta våra kunder i sin projektverksamhet.

Vi arbetar med förändringshantering, riskhantering och osäkerhetsanalyser som även identifierar möjligheter till tilläggsförsäljning samt effektivisering i form av kostnads- och tidsbesparingar.

Aktivitet på Reqiros kontor mellan några kollegor.

Med ledande konsulter erbjuder vi kvalificerade tjänster för projekt och verksamhetsutmaningar