Primavera P6

Vi erbjuder grundkurs, fortsättningskurs och anpassade kurser i Primavera P6. Kurserna innehåller teoripass följt av praktisk tillämpning i verktyget.

Kollegor som samtalar.

Med ledande konsulter erbjuder vi kvalificerade tjänster för projekt och verksamhetsutmaningar