Riskhantering

Kursen har en praktisk inriktning där du får lära dig tillämpning av olika modeller och verktyg för riskhantering anpassat efter syfte och ändamål.

Målet är att du efter kursen ska ha goda kunskaper i ämnet riskanalys och riskhantering. Du får även den kunskap som krävs för att själv kunna planera och genomföra workshops för riskhantering och förbättringsarbete.

Samtal på Reqiros kontor mellan några kollegor.

Med ledande konsulter erbjuder vi kvalificerade tjänster för projekt och verksamhetsutmaningar