Planering & Projektstyrning

Kursen ger dig grunderna för att planera och styra både enkla och komplexa projekt med avseende på tid, resurser och kostnader.

Målet är att du efter genomgången kurs ska ha förståelse för metodiken kring förberedelse, genomförande och avslut av ett projekt i din roll som projektplanerare eller projektledare.

Glatt samtal mellan medarbetare hos Reqiro.

Med ledande konsulter erbjuder vi kvalificerade tjänster för projekt och verksamhetsutmaningar