Ny VD

September 2018

Från och med den 1 oktober tillträder Andreas Malmport som ny VD för Planning & Logistic AB. Andreas kommer närmast från Grindex AB där han har varit VD under 4 år och ansvarat för utvecklingen av Grindex globala tillväxtstrategi. Dessförinnan har Andreas jobbat på ABB under ca 20 år i flera olika ledande roller i både produkt och projektverksamhet. Under flera år var han bl a verksam inom gruvbranschen som projektchef, marknads- och försäljningschef och sedermera även affärsområdeschef för ABBs gruvverksamhet.

Andreas kommer lägga större delen av sin tid på att utveckla Planning & Logistics affärsverksamhet men är även öppen att ta sig an specifika kunduppdrag.

Vår nuvarande VD, Stefan Danielsson, kommer fortfarande att finnas med i företaget för att arbeta med externa och interna uppdrag samt styrelsearbete.