Digitala möten och distans

April 2020

Starten av våren och vårt 20-åriga jubileumsår blev lite annorlunda, men vi på Planning & Logistic har anpassat oss väl till de nya förutsättningarna med arbete på distans, alla möten och utbildningar digitalt.

Trots svårigheterna ser vi framåt, vågar satsa och glädjer oss åt en ny medarbetare under april månad. Varmt Välkommen till oss!

En utvecklare som sitter framför en dator och utvecklar kod. På bilden syns flera rader med kod i förgrunden