Utbildning

Anpassade utbildningar för verksamhetens behov

Våra kurser riktar sig till dig som vill lära dig mer kring verktyg och metodik inom projektstyrning. Kursinnehållet anpassas utifrån dina och verksamhetens behov. Våra professionella konsulter ger ditt företag mervärde genom att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Glatt samtal mellan medarbetare hos Reqiro.