Vi förnyar vårt stöd för Aktiv Skola

December 2020

Aktiv skola har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning.

Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling.

Tyvärr kommer dessa frågor ofta i skymundan på grund av ekonomiska prioriteringar, och därför har Aktiv Skola valt att kostnadsfritt erbjuda utbildningsmaterial till Sveriges alla skolor.

Vi på Planning & Logistic har valt att i år igen sponsra Aktiv skola, Stöd dem gärna du/ ni också.