Vi välkomnar hösten och våra nya kompetens­områdesansvariga för Projektledning och Verksamhets­utveckling

Augusti 2021

Anders Ledin och Jenny Gretander Järnbring.

Tveka inte att höra av dig direkt till:

anders.ledin@reqiro.se

jenny.jarnbring@reqiro.se

Anders Ledin och Jenny Gretander Järnbring