Upphandling & inköp

Vi stödjer våra kunder i större upphandlingar avseende övergripande strategi, taktik, förhandling samt löpande riskhantering och rapportering till övergripande projekt.

Vi kan både stödja och leda upphandlingar samt inköp i specifika projekt men även i löpande inköpsverksamhet, med tillhörande rapportering enligt kundens KPIer.

Tillbaka till våra tjänster
Medarbetare på Reqiro under teambuilding