Välkommen till Team Reqiro – Guido Daniels

Juni 2023

Guido är vårt nya tillskott i var grupp inom projektledning. Han kommer senast fran en tjänst på Sweco och har en mycket gedigen bakgrund inom elkraftsystem, både som teknisk expert och högre ledartjänster.

Guido kommer att ha olika ledarroller framöver och första uppdraget är som projektledare inom processindustrin.

Vi är glada att ha dig med i teamet!

Guido Daniels