IHM Business School - projektledarutbildning

Ett skrivblock

IHM Business School är en privat och fristående affärsskola med verksamhet främst i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Umeå.

Kurserna i projektledning har två starter per år, en under våren och en under hösten, och leds av erfarna externa projektledarkonsulter. Kurserna har normalt runt 20 deltagare per start och kommer oftast från flera olika branscher, såsom t.ex. samhällsbyggnad, infrastruktur, IT, event, statliga myndigheter och förbund.

Under fyra år har vi från Reqiro AB bidragit med vår kompetens inom projektledning som lärare för projektledarutbildningen vid IHM Business School. Samarbetet med IHM har varit väldigt framgångsrikt och vi har successivt förlängt och utvecklat vårt åtagande under åren, och även nu lämnat över uppdraget till en ny konsult inom Reqiro som fortsätter bidra med nya fräscha insikter inom projektledning.